Inori Hanari, teksty z maja 2014 roku

1 tekst z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Dni mi­jają i żad­na siła nie jest wsta­nie ich zat­rzy­mać. Czas mu­si płynąć. Każdy ko­lej­ny dzień jest wyz­naczni­kiem nasze­go życia. To co wy­pełnia nasze dni jest miarą naszej wartości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 maja 2014, 20:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność