Inori Hanari

29 tekstów – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Dni mi­jają i żad­na siła nie jest wsta­nie ich zat­rzy­mać. Czas mu­si płynąć. Każdy ko­lej­ny dzień jest wyz­naczni­kiem nasze­go życia. To co wy­pełnia nasze dni jest miarą naszej wartości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 maja 2014, 20:43

Strach pa­raliżuje je­dynie w niewiel­kich daw­kach.Po­tem sta­je się ener­gią do działania.Całe szczęście,że Hit­ler o tym nie wiedział. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2014, 14:25

Białe legiony

Białe le­giony stoją w szeregach.
Śliczni chłop­cy,a w ser­cach ich żar.
Nie ugaszo­ne prag­nienie śmierci.
Wszys­cy chcą zginąć za ten kraj.

O,Boże cóż po­myśli so­bie o nas Hitler?
Co Sta­lin po­wie dziś?
Chcą ginąć za tą ziemię?
Za ten [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2014, 17:07

Ku­ba Rozpruwacz

W An­giel­skiej dzielnicy,
W ciem­nym zaułku
Gdzie cień jest królem
Gdzie słychać śmiech za­pitych żulów
Jest wśród złych je­den dżentelmen.

Uśmiech ma słod­ki,zęby trójkątne
Oczy błyszczące,sza­leńczym zapałem
Imię ma śliczne,choć pos­pul­stwu miłe.
Przy­domek adek­watny do swej roboty.

Ku­ba Roz­pru­wacz przy [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2014, 16:53

Cichy śpiew

Mu­zyki śpiew, jej słod­kich nut
O,Boże mój cóż to za huk?
Ach,czyj to głos,co tak słod­ko tkwi
w mych uszach i nie chce wyjść?

Ulicą biegnę,bo czu­je,że ten głos
z be­tono­wych miej­sc woła coś.
Mi­jam ludzi i pod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2014, 20:55

Prob­le­mem świata jest sta­wianie so­bie granic.

Bo ten pan nie może być sportowcem.
A ta pa­ni nie może tańczyć.

Mo­tyl nie może być szczęśli­wy, bo za krótko żyje.
Żyra­fa nie może się położyć, bo ma za długą szyje.
Słoń nie la­ta,bo mu wa­ga na to nie pozwala.
Niema nie śpiewa bo głos jej zamiera.

To tyl­ko mrzon­ki zaj­mujące nasz czas i od­da­lające nas od celu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2013, 13:40

Ci, co zginęli w wal­ce, ci, co wie­dzieli, za co giną, mieli może w tym po­ciechę, że śmierć ich ma ja­kiś sens. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2013, 19:59

Do Ciebie

Nie piszesz.
Nie dzwonisz.
Sie­dzisz i myślisz.

Wspo­minasz dzień wczorajszy,
choć już nie wzej­dzie wczo­raj­sze słońce.

Ob­serwu­jesz ryb­ki w ak­wa­rium
i przy­pomi­nasz so­bie jak było
gdy byłam przy tobie.

Czy tęsknisz choć troszkę?
Te­go nie wiem.I nie wiem czy chcę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 listopada 2013, 20:37

Woj­na to czys­ta herezja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2013, 13:02

Głupo­ta to luksus. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2013, 17:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność