Inori Hanari, teksty z maja 2013 roku

3 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Śmiech to bluźnier­stwo wo­bec anar­chii.Ty­rani mądrze czy­nią że się go boją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2013, 13:37

Nieog­ra­niczo­na władza w rękach og­ra­niczo­nych ludzi zaw­sze pro­wadzi do okrucieństwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 maja 2013, 20:57

Nie ma miej­sca na ziemi zla­nej krwią,dla dusz,które pragną jej rozlewu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2013, 14:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność