Inori Hanari, teksty z kwietnia 2014 roku

1 tekst z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ino­ri Ha­nari.

Strach pa­raliżuje je­dynie w niewiel­kich daw­kach.Po­tem sta­je się ener­gią do działania.Całe szczęście,że Hit­ler o tym nie wiedział. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2014, 14:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność